Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JUDr. Martin Nový IČ 43396739 se sídlem Masarykova 32, Brno 602 00 (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Masarykova 32, Brno 602 00

Email: info@ocatrium.cz

Telefon: +420 495 582 491

  1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

  1. Správce neshromažďuje v rámci svých webových stránek žádné údaje

 

III. Závěrečná ustanovení

  1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Kalendář akcí